TRUDNE DZIEDZICTWO

Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości

Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

11-12 maja 2017 r., Łódź


PROGRAM KONFERENCJI

(pdf)
Ideą naszej konferencji jest spotkanie reprezentantów archeologii i etnografii (etnologii, antropologii kulturowej), dwóch dyscyplin naukowych zajmujących się, przy użyciu innych metod i narzędzi badawczych, dziedzictwem kulturowym. Dziedzictwem, pod wieloma względami trudnym: merytorycznie, metodologicznie, emocjonalnie - współczesnym i tym sięgającym głęboko w przeszłość. Trudne dziedzictwo traktujemy jednak przede wszystkim jako obszar wspólnych, wielopłaszczyznowych naukowych zainteresowań i wyzwań. Dlatego zależy nam na spotkaniu studentów i doktorantów, którzy realizują lub uczestniczą w realizacji projektów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym metody i doświadczenia obu dyscyplin, jak i innych pokrewnych nauk humanistycznych. Zapraszamy także osoby, które chciałyby zaprezentować i przedyskutować swój pomysł na etno-archeologiczne badania dziedzictwa kulturowego oraz tych, którzy są zainteresowani nawiązaniem międzydyscyplinarnego dialogu.


Aby przybliżyć temat naszej konferencji proponujemy zapoznać się z kilkoma tropami, poprzez które rozpatrywać można, w perspektywie archeologicznej i etnograficznej, pojęcie trudnego dziedzictwa:

  • Dziedzictwo, które trudno odczytać. Interdyscyplinarność jako szansa lub / i konieczność wieloaspektowego opisu, analizy, interpretacji.
  • Jak i czy badać to, co badać trudno lub czego badać zabroniono? Obostrzenia prawa religijnego, zasady etyczne i moralne w badaniach.
  • Dziedzictwo bez dziedziców? Obiekty zapomniane, pomijane, dewastowane.
  • Dziedzictwo pamięci. To, coznika, gdy milkną opowieści.
  • Dziedzictwo, które nie jest dziedzictwem? Elementy dziedzictwa kulturowego niedoceniane / nieuznawane / nieobecne w dyskursie społecznym i naukowym.
  • Czyje dziedzictwo? Nasze, czy obce, a może dziedzictwo nas wszystkich? Problematyka przypisywania dziedzictwa różnym - istniejącym dawniej i współcześnie - społecznościom, grupom etnicznym, narodowym i wyznaniowym. Problem rekonstruowania przeszłości. Czy mamy do tego prawo? Jak należy postępować, aby odczytywać przeszłość, a nie ją stwarzać?
  • Dziedzictwo związane z wydarzeniami trudnymi, traumatycznymi. Jak prowadzić badania?
  • Inscenizacje przeszłości. Praca ze źródłem - kultura materialna, pamięć i doświadczenie świadków.
  • ...
Lista podanych zagadnień i tropów interpretacyjnych nie jest zamknięta. Czekamy na Państwa autorskie propozycje i tematy wystąpień.

Zapraszamy do Łodzi!


Plakat konferencji do pobrania:
trudne_dziedzictwo_plakat
 .