15 marca 2017 - ostateczny termin przesyłania zgłoszeń i abstraktów (do 1500 słów)

27 marca 2017 - informacja o kwalifikacji (po zrecenzowaniu nadesłanych abstraktów przez członków Rady Naukowej)

24 kwietnia 2017 - ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej

11-12 maja 2017 - konferencja

30 września 2017 - ostateczny termin przesyłania artykułów pokonferencyjnych

grudzień 2017 - publikacja monografii

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .